บทเรียนนี้เหมาะสำหรับการแสดงผลหน้าจอ 1280 X 768 Pixel ขึ้นไป และใช้งานด้วย Google Chrome หรือ Mozilla Firefox