Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    โครงสร้างการบริหารงาน
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
   ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 


รวมคลิป วีดีโอ ออกอากาศทางโทรทัศน์
ประเพณีโล้ชิงช้า ปี 2561
77ข่าาวเด็ด :: https://www.77kaoded.com/content/144603
 
ประเพณีโล้ชิงช้า ปี 2561
NBT NEWS
 

ประเพณีโล้ชิงช้า ปี 2561
สํานักข่าวไทย TNAMCOT

 

ประเพณีโล้ชิงช้า ปี 2560
รายการ วันใหม่ ช่อง Thai PBS

ประเพณีโล้ชิงช้า ปี 2560
รายการข่าวเด่น 8 / ช่อง 8

พี่น้องอาข่า บุกกรุง แลกฝันให้พ่อพิการ
ปี 2560 รายการ ซูเปอร์เท็น | SUPER 10 ช่อง Workpoint

อาข่าเพื่อนซี้ กับลีลาโถกเถกขั้นเทพ!!
ปี 2560 รายการ ซูเปอร์เท็น | SUPER 10 ช่อง Workpoint
 
 
 
 
ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
facebook : http://www.facebook.com/doiseanjaischool.dsj
เบอร์โทรศัพท์ : 053-160058 E-mail :doiseanjai@hotmail.com หรือ doiseanjai@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว