งานสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
งานบุคลากรดอยแสนใจ
"Doisaenjai" BIG DATA
﷯ เช็คเวลาเรียนของนักเรียน ﷯ รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน ﷯ รวมวิดีโอของโรงเรียน โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730
﷯ ครูและบุคลากร ﷯ ข้อมูลนักเรียน ﷯ ข้อมูลเก่าก่อนปี 2562 ﷯ รวมรูปนักเรียน ﷯ ข้อมูลทุน กสศ. ﷯ วันทำงานครูและบุคลากร ﷯ งานวิชาการ ﷯ น้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียน ﷯ หอพักนักเรียน ﷯ งานประชาสัมพันธ์ ﷯ แผนและนโยบาย ﷯ โปรแกรมสนับสนุน