Displaying 1 - 6 of 6
  ลำดับ สินค้า ราคา รูปสินค้า หมายเหตุ
3 อาราบีกา 250 กรัม (เมล็ดกาแฟคั่วกลาง) 240.00
4 อาราบีกา 500 กรัม (เมล็ดกาแฟคั่วกลาง) 340.00
5 โรบัสต้า 250 กรัม (เมล็ดกาแฟคั่วกลาง) 140.00
6 โรบัสต้า 500 กรัม (เมล็ดกาแฟคั่วกลาง) 240.00
7 น้ำดื่มดอยแสนใจ ขนาด 350 มิลลิลิตร 5.00
8 ขนมเบเกอรี่ 10.00